||   úvodní strana   ||   fotografie   ||   vaše komentáře (78)   ||   židle   ||   básnivý koutek   ||


Manifest Prašiviny

  1. CO NEJHODNOTNĚJI PROŽÍT ŽIVOT VE SVĚTĚ, KDE SE ČAS MĚŘÍ PENĚZI


  2. BOJOVAT PROTI NEUSTÁLÉ HONBĚ ZA NĚČÍM, CO ČLOVĚK V PODSTATĚ K ŽIVOTU NEPOTŘEBUJE


  3. CHRÁNIT KAŽDÉHO JEDINCE PŘED VYKRADENÍM VLASTNÍHO SVĚTA FANTAZIE


  4. NEBÁT SE EXPERIMENTOVÁNÍ V JAKÉKOLIV PODOBĚ


  5. AŤ ŽIJE AVANTGARDA, PRYČ S KOMERCÍ A KONZUMEM!

Prašivina

  LIDÉ, OTEVŘETE OČI A ČTĚTE. NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SE POPRVÉ OBJEVUJE ZMÍNKA O TVŮRČÍ SKUPINĚ PRAŠIVINĚ.
  PRAŠIVINA JAKO TAKOVÁ MÁ VELMI DLOUHOU A BOHATOU MINULOST, AVŠAK ZÍSKAT NĚJAKÉ INFORMACE O TÉTO VESKRZE ZNÁMÉ SKUPINĚ JE OBTÍŽNÉ. JIŽ POMĚRNĚ DLOUHÁ ŘADA KUNSTHISTORIKŮ SE POKOUŠELA VYSTOPOVAT ČINNOST PRAŠIVINY V ČASECH DÁVNO MINULÝCH, NĚKTEŘÍ NADŠENCI DOKONCE V TÉTO HONBĚ ZA SEBEMENŠÍ ZPRÁVIČKOU V TOMTO LABYRINTU TAJEMNA POKRAČUJÍ DO DNEŠNÍCH DNŮ. BOHUŽEL, VŠICHNI BEZ ROZDÍLU JEN S DÍLČÍMI ÚSPĚCHY, PŘESNĚJI ŘEČENO NEÚSPĚCHY.

  "NENÍ JEDNODUCHÉ PÁTRAT PO NĚČEM, CO SE PROBOUZÍ V NEPRAVIDELNÝCH INTERVALECH", ŘÍKÁ JEDEN Z NADŠENCŮ PRO TVORBU PRAŠIVINY, KTERÝ V SOULADU S JEHO VÁŠNÍ PRO LUŠTĚNÍ TAJEMNA SÁM NECHCE BÝTI JMENOVÁN. ALE PŘESTO DODÁVÁ, ŽE JE PRAKTICKY NEMOŽNÉ ČLENY TÉTO OJEDINĚLÉ SKUPINY VYSTOPOVAT NA VEŘEJNOSTI. PRAŠIVINA PO KAŽDÉM UMĚLECKÉM ČINU PO SOBĚ DŮKLADNĚ ZAMETÁ STOPY, ABY BULVÁRNÍ ČMUCHALOVÉ NEROZMAZÁVALI JEJÍ TVORBU NA TITULCÍCH SVÝCH OPLZLÝCH PLÁTKŮ, JIMIŽ KRMÍ VĚTŠINU NÁRODA. S VELKOU RADOSTÍ HLÁSÁ, ŽE NENÍ VŠEM DNŮM KONEC A Z NÁPRSNÍ KAPSY SVÉHO SAKA NEUSTÁLE VYNDAVÁ VELKOU LUPU A HLEDÁ STOPY PRAŠIVINY PROTI TOKU ČASU.

||   úvodní strana   ||   fotografie   ||   vaše komentáře (78)   ||   židle   ||   básnivý koutek   ||

>>   prasivina@zde.cz   <<